סוגי טיולים

טיולי מים - נסייר לאורך הירדן, המוביל המלוח מפעלי מים ושיטות השקיה.

טיולי חלוצים - נעקוב אחר התפתחות ההתיישבות החלוצית באזור.

טיולי חקלאות - נצפה בשיטות ההשקיה וגידולים חקלאיים אופייניים לאזור.

טיולי לילה - בליל ירח טיול לילי וסיפורים רומנטים לאור הירח.

טיול התמר - נשמע על סיפור הבאת התמר לארץ, הסברים על דרכי גידול והפריה, על חלקי התמר והזנים השונים.

טיול זריחה - חוויה של השכמה, בעלי החיים מתעוררים, הטל על הפרחים, עמק הירדן מקיץ משנתו.